ต้องการรับสมัครผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ : -