รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุก หลายอัตรา

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ : -