บริษัทขนส่ง ว.ศรีประเสริฐ จำกัด

บริษัทขนส่ง ว.ศรีประเสริฐ จำกัด ให้ บริการขนส่งสินค้า รับขนส่งสินค้าทุกประเภทแบบเหมาเที่ยว ตามระยะทาง น้ำหนัก และจำนวนชิ้น จากต้นทางไปยังปลายทางทั่วไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน งานประมูลรับเหมาทั้งภาครัฐและเอกชน งานโครงการต่างๆ และลูกค้าทั่วไป ด้วยความปลอดภัยโดยมีประกันสินค้าในทุกเที่ยว และตรงตามเวลาที่กำหนด

 

service logo