คุณภาพและบริการของบริษัทขนส่ง

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านขนส่งมากกว่า 30 ปีโดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทขนาดใหญ่
 • มีทีมงานบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์ในการขนส่งเพื่อบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีใบอนุญาตขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้
 • มีอู่ซ่อมบำรุง เพื่อตรวจและรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยต่อการบริการขนส่ง และทีมช่างซ่อมที่ มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นของตนเองเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
 • มีระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) ทุกคันเพื่อเพิ่มประสิทธิ และเช็คสถานะได้ตลอดทันทีตลอดเวลา
 • มีประกันภัยสินค้าคันละ 2 ล้านบาททุกคันกับบริษัทประกันภัยที่มั่นคง
 • มีประกันภัยรถยนต์ทุกคันเพื่อรับรองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 • พนักงานขับรถมีโทรศัพท์มือถือส่วนตัวเพื่อสะดวกในการติดต่อ
 • พนักงานขับรถบรรทุกได้รับการอบรมเรื่องความปลอดภัย อุบัติเหตุ และตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอร์เป็นประจำทุกเดือน
 • มีเครื่องแบบประจำและชุดเซพตี้พร้อมปฎิบัติตามกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยในโรงงาน
 • มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานภายในโรงงานและเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะหน่วยงาน